นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 8 มี.ค. 2560

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007