นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบพวงหรีด และเงินค่าจัดการศพ ทายาทนางคูณ สตารัตน์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 16759 จำนวนเงิน 200,000 บาท ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

N0001 N0002