นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู็อำนายการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารรับนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศรีสกล โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติค สกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1/11/2560

S__6512697 เปิดทำการ