นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 29-04-2561

S__45129739