นายธำรงค์ น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 19 ก.ย. 60

001 002 003 004 005 006 007 008 009 0010