นายธวัช ชลารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปราจีนบุรี เยี่มชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายสิงห์โต โพธิ์ฺขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ 12/07/2560

72324 72325 72326 72327