นางอภิรดี วรเชษฐ์ ผอ.สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

15-6-59-2 15-6-59-1