นางสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. รายคุณครูนิกร ยะลาไสย์ ณ เมรุวัดป่าดงเมือง ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ 05-01-2561

S__21676156 S__21676158 S__21676160 S__21684236 S__21684237 S__21684238 S__21684240 พื้นหลักลายดำ 2