ท่านผู้อำนวยสำนักงาาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์โต โพธิ์ขี ร่วมประชุมผู้บริหาร สพม.เขต 27 ประจำเดือนธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี 27 ธันวาคม 2559

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_5769