ท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์โต โพธิ์ขี มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวิ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. รายนายจตุภโชค หมุนอุดม เลขสมาชิก 241374 จำนวนเงิน 277,592.- บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 10 มกราคม 2560

IMG_6374 IMG_6375 IMG_6376