ท่านผู้อำนวยการให้คำแนะนำสมาชิกที่มาติดต่องานในกรณีเลขซ้ำในระบบ

17-6-59-3