ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในวันที่ 9 มกราคม 2560

0001 0002 0003 0004 0005 0006