ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์โต โพธิ์ขี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. แด่ทายาทนางยุภาภรณ์ ศรีวงษ์ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 27 ธันวาคม 2559

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004