ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์โต โพธิ์ขี และพนักงานเจ้าหน้าที่ มอบเงินสนับสนุนงาานวันครูปี 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วันที่ 5 มกราคม 2560

A0001 A0002 A0003