ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์โต โพธิ์ขี และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสอวยพรปีใหม่ 2560 วันที่ 5 มกราคม 2560 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

N0001 N0002 N0003 N0004 N0005