ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์โต โพธิ์ขี และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นายโกศล ฐานะ เนื่องในโอกาสอวยพรปีใหม่ 2560 ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ สพม.เขต 27

N0001 N0002 N0003 N0004