ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์ โตโพธิ์ขี มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 29 ธันวาคม 2559

IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005