ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด นายสิงห์โต โพธิ์ขี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแนะนำตัว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมพลาญชัย ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 28 ธันวาคม 2559

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017