ดร.สุรินทร์ นำนาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ สพป.รอ.1 เข้าพบปะและมอบของขวัญปีใหม่ แก่นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 05-01-2561

S__21676051 S__21676055 S__21676056 S__21676057