งานกฐินพระราชทาน 2559

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5  พฤศจิกายน  2559 เวลา 09.00 น. ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด

S__24969220 S__24969221