คณะอนุกรรมการ กศจ.ร้อยเอ็ด ขอใช้ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ดในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โดยนายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อที่ประชุม 13/09/2560

IMG_9487 IMG_9488 IMG_9489 IMG_9490 IMG_9491 IMG_9492 IMG_9493 IMG_9494 IMG_9495 IMG_9496 IMG_9497 IMG_9498 IMG_9499