ขอเรียนท่านสมาชิกผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค โครงการ 5 จำนวนเงินไม่เกิน. 600,000 บาท ที่มีรายชื่อติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่ได้อนุมัติเงินกู้ เพื่อทำประกันเงินกู้กรมธรรม์ใหม่ เนื่องจากกรมธรรม์เดิมจะหมดอายุในเดือน ตุลาคม 2561 นี้

แจ้งต่อประกัน ออมสิน ปี 2561CCF12102561_00000

CCF12102561_00001

CCF12102561_00002

CCF12102561_00003

CCF12102561_00004

CCF12102561_00005

CCF12102561_00006

CCF12102561_00007

CCF12102561_00008