การประชุมคณะกรรมการร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

18