เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ชพค.

G459 ประชุมคณะกรรมการ ชพค ชพส ครั้งที่ 12