พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลดหนี้4 ตรวจการในการเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ ลดหนี้3 ลดหนี้2 ลดหนี้1 ลดหนี้ ตรวจการในการเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา นำโดย ….นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมี ….พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ มีผู้บริหารของทุกฝ่าย แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติและเก็บข้อมูลทำข่าวจำนวนมาก  ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559