นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

ต้อนรับ_2403-768x543 ต้อนรับ_2198-768x548 ต้อนรับ_8639-768x548 ต้อนรับ_4243-1-768x548