ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะท่านผู้ว่าราชการจัหงหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

IMG_0008 IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013